Công ty cổ phần xuất nhập khẩu dược liệu Việt Nam

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC LIỆU VIỆT NAM
VIETNAM MEDICINAL HERB IMPORT AND EXPORT JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Yên Mỹ - xã Yên Mỹ - huyện Lạng Giang - tỉnh Bắc Giang
ĐT: 0988 646 991 /037 521 3176
Chi nhánh: Tầng 1,Tầng 3 - BT 10-19 – Khu đô thị An Hưng – phường Dương Nội – quận Hà Đông – thành phố Hà Nội
ĐT: 024 2347 9966
Website: pherbs.com.vn
Email: pherbs.dlvn@gmail.com
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC LIỆU VIỆT NAM
VIETNAM MEDICINAL HERB IMPORT AND EXPORT JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Yên Mỹ - xã Yên Mỹ - huyện Lạng Giang - tỉnh Bắc Giang 
ĐT: 0988 646 991/ 037 521 3176
Chi nhánh: Tầng 1, Tầng 3 - BT 10-19 – Khu đô thị An Hưng – phường Dương Nội – quận Hà Đông – Hà Nội
ĐT: 024 2347 9966
Website: pherbs.com.vn
Email: pherbs.dlvn@gmail.com
© 2017 PHERBS. All rights reserved.